State Agency for Public Service and
Social Innovations under the President of the
Republic of Azerbaijan
en | az
Növbə

Indicators regarding the “ASAN service” centers


Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 45
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:53

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 385
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:48

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 582
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:40

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 42
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:29

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 70
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:52

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 113
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:06

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 76
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:34

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:17

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:33

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 140
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:30

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 286
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:02

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 59
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:54

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:30

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 13
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:40

Service name - Sənədlərin Çatdırılma Xidməti (X )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:25

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB )
The number of served people - 73
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 19:47

Service name - Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (YBM )
The number of served people - 101
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:28

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 124
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:22

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 20
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 15:13

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 52
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:57

Service name - Azercell (YMA )
The number of served people - 50
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 12:57

Service name - Bakcell (YMB )
The number of served people - 20
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:08

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 10
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:13

Service name - SOCAR (İstiqraz vərəqələrinin verilməsi xidməti) (YSI )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:08

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 219
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:22

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 50
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:27

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 62
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:43
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 45 0 02:53
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 385 0 04:48
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 0 0 00:00
C  -  Issuance and renewal of identity cards 582 0 02:40
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 42 0 04:29
D  -  Issuance of reference notes about conviction 70 0 06:52
E  -  Tax registration 113 0 06:06
G  -  Migration services 76 0 08:34
H  -  Determination of occupational pensions 11 0 04:17
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 5 0 03:33
J  -  State registration of civil status acts 140 0 03:30
K  -  Notary service 286 0 08:02
L  -  Registration of operations concerning the real estate 59 0 02:54
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 6 0 06:30
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 3 0 04:00
N  -  Military registration 13 0 04:40
X  -  Service of document delivery 4 0 01:25
YBB  -  International Bank 73 0 19:47
YBM  -  Chamber of Control of Financial Markets 101 0 04:28
YF  -  Photo 124 0 02:22
YH  -  Legal assistance 20 0 15:13
YL  -  Laboratory 52 0 01:57
YMA  -  Azercell 50 0 12:57
YMB  -  Bakcell 20 0 10:08
YS  -  Insurance 10 0 11:13
YSI  -  SOCAR (service on delivery of bonds) 3 0 00:08
YT  -  Translation 219 0 04:22
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 50 0 10:27
YTX  -  Medical 62 0 05:43

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A)
The number of served people - 36
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:30

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B)
The number of served people - 308
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:55

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C)
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:33

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C)
The number of served people - 536
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:11

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C)
The number of served people - 34
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:42

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D)
The number of served people - 47
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:58

Service name - Vergi qeydiyyatı (E)
The number of served people - 82
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:37

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G)
The number of served people - 102
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:25

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H)
The number of served people - 12
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:41

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I)
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:28

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J)
The number of served people - 114
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:46

Service name - Notariat fəaliyyəti (K)
The number of served people - 203
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:02

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L)
The number of served people - 44
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:19

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M)
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 14:48

Service name - Hərbi qeydiyyat (N)
The number of served people - 18
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:27

Service name - Sənədlərin Çatdırılma Xidməti (X)
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:20

Service name - Foto (YF)
The number of served people - 156
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:16

Service name - Hüquqi yardım (YH)
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:00

Service name - Digər Xidmətlər (YL)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Digər Xidmətlər (YL)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Digər Xidmətlər (YL)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Laboratoriya (YL)
The number of served people - 42
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:28

Service name - Azercell (YMA)
The number of served people - 24
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:23

Service name - Tərcümə (YT)
The number of served people - 87
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:53

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP)
The number of served people - 45
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:02

Service name - Tibb (YTX)
The number of served people - 54
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:10
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 36 0 04:30
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 308 0 04:55
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 1 0 04:33
C  -  Issuance and renewal of identity cards 536 0 03:11
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 34 0 04:42
D  -  Issuance of reference notes about conviction 47 0 08:58
E  -  Tax registration 82 0 07:37
G  -  Migration services 102 0 07:25
H  -  Determination of occupational pensions 12 0 03:41
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 2 0 09:28
J  -  State registration of civil status acts 114 0 05:46
K  -  Notary service 203 0 03:02
L  -  Registration of operations concerning the real estate 44 0 03:19
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 5 0 14:48
N  -  Military registration 18 0 06:27
X  -  Service of document delivery 1 0 01:20
YF  -  Photo 156 0 02:16
YH  -  Legal assistance 6 0 10:00
YL  -  Digər Xidmətlər 0 0 00:00
YL  -  Digər Xidmətlər 0 0 00:00
YL  -  Digər Xidmətlər 0 0 00:00
YL  -  Laboratory 42 0 03:28
YMA  -  Azercell 24 0 10:23
YT  -  Translation 87 0 04:53
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 45 0 09:02
YTX  -  Medical 54 0 09:10

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 46
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:02

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 411
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:01

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:36

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 510
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:16

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 46
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:35

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 68
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:27

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 125
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:05

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 50
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:18

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 18
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:25

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:46

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 172
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:15

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 363
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:20

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 64
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:57

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:57

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:05

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:43

Service name - Sənədlərin Çatdırılma Xidməti (X )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:31

Service name - Aviakassa (YAK )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:06

Service name - Bank xidmətləri (YBB )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 182
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:03

Service name - Güzəştli mənzil (YGM )
The number of served people - 28
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:43

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 22
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:17

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azercell (YMA )
The number of served people - 66
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:46

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:41

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 165
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:35

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 83
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 12:58

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 141
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:56
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 46 0 04:02
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 411 0 04:01
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 3 0 06:36
C  -  Issuance and renewal of identity cards 510 0 03:16
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 46 0 05:35
D  -  Issuance of reference notes about conviction 68 0 05:27
E  -  Tax registration 125 0 08:05
G  -  Migration services 50 0 11:18
H  -  Determination of occupational pensions 18 0 07:25
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 3 0 03:46
J  -  State registration of civil status acts 172 0 06:15
K  -  Notary service 363 0 03:20
L  -  Registration of operations concerning the real estate 64 0 03:57
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 1 0 03:57
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 2 0 03:05
N  -  Military registration 11 0 03:43
X  -  Service of document delivery 4 0 05:31
YAK  -  Aeroplane ticket 4 0 04:06
YBB  -  Bank services 0 0 00:00
YBB  -  International Bank 0 0 00:00
YF  -  Photo 182 0 02:03
YGM  -  Discounted apartments 28 0 09:43
YH  -  Legal assistance 22 0 10:17
YL  -  Laboratory 0 0 00:00
YMA  -  Azercell 66 0 07:46
YS  -  Insurance 8 0 11:41
YT  -  Translation 165 0 05:35
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 83 0 12:58
YTX  -  Medical 141 0 02:56

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 36
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:19

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 271
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:31

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:10

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 642
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:24

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 51
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:25

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 32
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:29

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 45
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:29

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 80
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:12

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 16
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:03

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:58

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 179
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:41

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 443
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:34

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 31
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:53

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 25:48

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 34:23

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 10
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:35

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 34
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:18

Service name - Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (YBM )
The number of served people - 52
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:41

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 38
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:03

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 196
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:50

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 13:53

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 43
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:00

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 137
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:24

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 15
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:04

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 86
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:46

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 74
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:22

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 78
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:52
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 36 0 03:19
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 271 0 04:31
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 4 0 04:10
C  -  Issuance and renewal of identity cards 642 0 03:24
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 51 0 05:25
D  -  Issuance of reference notes about conviction 32 0 06:29
E  -  Tax registration 45 0 07:29
G  -  Migration services 80 0 06:12
H  -  Determination of occupational pensions 16 0 05:03
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 4 0 09:58
J  -  State registration of civil status acts 179 0 04:41
K  -  Notary service 443 0 08:34
L  -  Registration of operations concerning the real estate 31 0 02:53
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 1 0 25:48
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 2 0 34:23
N  -  Military registration 10 0 05:35
YA  -  Azersu 34 0 06:18
YBM  -  Chamber of Control of Financial Markets 52 0 06:41
YE  -  Azerishig 38 0 06:03
YF  -  Photo 196 0 01:50
YH  -  Legal assistance 9 0 13:53
YL  -  Laboratory 43 0 01:00
YQ  -  Azerigaz 137 0 06:24
YS  -  Insurance 15 0 10:04
YT  -  Translation 86 0 04:46
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 74 0 06:22
YTX  -  Medical 78 0 03:52

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 21
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:59

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 277
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:17

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 422
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:48

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 26
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:52

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 44
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:03

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 77
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:27

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 63
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:42

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:57

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:30

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 145
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:11

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 314
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:00

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 25
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:39

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 23:36

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 12
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:01

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 22
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:29

Service name - Sənədlərin Çatdırılma Xidməti (X )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:47

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 16
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:01

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 30
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:37

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 124
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:48

Service name - Güzəştli mənzil (YGM )
The number of served people - 25
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 16:00

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 10
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 14:01

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 86
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:10

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 13
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:20

Service name - SOCAR (İstiqraz vərəqələrinin verilməsi xidməti) (YSI )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:31

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 89
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:09

Service name - K@TV1 (YTK )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:43

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 81
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:49

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 104
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:04
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 21 0 04:59
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 277 0 05:17
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 0 0 00:00
C  -  Issuance and renewal of identity cards 422 0 03:48
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 26 0 06:52
D  -  Issuance of reference notes about conviction 44 0 07:03
E  -  Tax registration 77 0 09:27
G  -  Migration services 63 0 06:42
H  -  Determination of occupational pensions 1 0 03:57
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 2 0 03:30
J  -  State registration of civil status acts 145 0 04:11
K  -  Notary service 314 0 05:00
L  -  Registration of operations concerning the real estate 25 0 04:39
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 3 0 23:36
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 12 0 04:01
O  -  Licenses 22 0 01:29
X  -  Service of document delivery 2 0 04:47
YA  -  Azersu 16 0 04:01
YE  -  Azerishig 30 0 08:37
YF  -  Photo 124 0 02:48
YGM  -  Discounted apartments 25 0 16:00
YH  -  Legal assistance 10 0 14:01
YL  -  Laboratory 0 0 00:00
YQ  -  Azerigaz 86 0 09:10
YS  -  Insurance 13 0 09:20
YSI  -  SOCAR (service on delivery of bonds) 2 0 11:31
YT  -  Translation 89 0 05:09
YTK  -  K@TV1 1 0 07:43
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 81 0 09:49
YTX  -  Medical 104 0 03:04

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 33
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:11

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 402
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:29

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:42

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 544
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:20

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 66
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:15

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 28
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:09

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 18
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:36

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 47
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:50

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:59

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:29

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 114
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:13

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 379
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:21

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 33
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:35

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 7
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 19:27

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:12

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:04

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 22
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:28

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 20
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:50

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 77
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:54

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:10

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 58
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:07

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 37
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:04

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 133
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:08

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 56
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:45

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 99
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:48
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue 1 nəfərə xidmət göstərilmə vaxtı (orta vaxt)
A  -  Renewal of driving licenses 33 0 03:11
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 402 0 05:29
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 2 0 00:42
C  -  Issuance and renewal of identity cards 544 0 02:20
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 66 0 03:15
D  -  Issuance of reference notes about conviction 28 0 09:09
E  -  Tax registration 18 0 07:36
G  -  Migration services 47 0 05:50
H  -  Determination of occupational pensions 8 0 02:59
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 3 0 06:29
J  -  State registration of civil status acts 114 0 04:13
K  -  Notary service 379 0 05:21
L  -  Registration of operations concerning the real estate 33 0 02:35
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 7 0 19:27
N  -  Military registration 5 0 04:12
O  -  Licenses 3 0 00:04
YA  -  Azersu 22 0 06:28
YE  -  Azerishig 20 0 03:50
YF  -  Photo 77 0 02:54
YH  -  Legal assistance 1 0 00:10
YL  -  Laboratory 58 0 04:07
YQ  -  Azerigaz 37 0 10:04
YT  -  Translation 133 0 03:08
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 56 0 06:45
YTX  -  Medical 99 0 02:48

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A)
The number of served people - 26
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:02

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B)
The number of served people - 271
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:43

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C)
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:27

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C)
The number of served people - 592
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:53

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C)
The number of served people - 35
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:54

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D)
The number of served people - 67
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:04

Service name - Vergi qeydiyyatı (E)
The number of served people - 62
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:30

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G)
The number of served people - 44
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:58

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H)
The number of served people - 13
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:10

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I)
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:30

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J)
The number of served people - 149
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:06

Service name - Notariat fəaliyyəti (K)
The number of served people - 424
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:48

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L)
The number of served people - 28
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:46

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M)
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 21:45

Service name - Hərbi qeydiyyat (N)
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:13

Service name - Lisenziyalar (O)
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:04

Service name - Azərsu (YA)
The number of served people - 25
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:05

Service name - Günay Bank (YBG)
The number of served people - 290
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:51

Service name - Azərişıq (YE)
The number of served people - 39
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:24

Service name - Foto (YF)
The number of served people - 211
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:46

Service name - Güzəştli mənzil (YGM)
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 20:30

Service name - Hüquqi yardım (YH)
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 17:37

Service name - Sığorta (YS)
The number of served people - 12
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:27

Service name - Tərcümə (YT)
The number of served people - 102
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:13

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP)
The number of served people - 54
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:24

Service name - Tibb (YTX)
The number of served people - 132
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:57
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 26 0 04:02
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 271 0 03:43
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 9 0 03:27
C  -  Issuance and renewal of identity cards 592 0 02:53
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 35 0 04:54
D  -  Issuance of reference notes about conviction 67 0 07:04
E  -  Tax registration 62 0 10:30
G  -  Migration services 44 0 08:58
H  -  Determination of occupational pensions 13 0 09:10
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 2 0 10:30
J  -  State registration of civil status acts 149 0 05:06
K  -  Notary service 424 0 02:48
L  -  Registration of operations concerning the real estate 28 0 02:46
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 5 0 21:45
N  -  Military registration 8 0 07:13
O  -  Licenses 1 0 00:04
YA  -  Azersu 25 0 06:05
YBG  -  Gunay Bank 290 0 02:51
YE  -  Azerishig 39 0 06:24
YF  -  Photo 211 0 01:46
YGM  -  Discounted apartments 11 0 20:30
YH  -  Legal assistance 3 0 17:37
YS  -  Insurance 12 0 11:27
YT  -  Translation 102 0 06:13
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 54 0 08:24
YTX  -  Medical 132 0 02:57

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 15
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:29

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 141
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:42

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:04

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 162
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:12

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:56

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:55

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 7
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:25

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 10
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 13:41

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 21:46

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 56
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:03

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 99
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:15

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:38

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:12

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:41

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB )
The number of served people - 54
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:50

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:22

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 47
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:35

Service name - Psixoloji xidmət (YP )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:01

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:03

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 16:41

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 32
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:08

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 12:59

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 35
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:33
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 15 0 05:29
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 141 0 05:42
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 1 0 00:04
C  -  Issuance and renewal of identity cards 162 0 02:12
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 1 0 06:56
D  -  Issuance of reference notes about conviction 8 0 08:55
E  -  Tax registration 7 0 05:25
G  -  Migration services 10 0 13:41
H  -  Determination of occupational pensions 1 0 21:46
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 0 0 00:00
J  -  State registration of civil status acts 56 0 05:03
K  -  Notary service 99 0 10:15
L  -  Registration of operations concerning the real estate 11 0 02:38
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 0 0 00:00
O  -  Licenses 2 0 00:12
YA  -  Azersu 6 0 03:41
YBB  -  International Bank 54 0 03:50
YE  -  Azerishig 8 0 04:22
YF  -  Photo 47 0 03:35
YP  -  Psixoloji xidmət 8 0 09:01
YQ  -  Azerigaz 9 0 08:03
YS  -  Insurance 3 0 16:41
YT  -  Translation 32 0 10:08
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 8 0 12:59
YTX  -  Medical 35 0 04:33

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 23
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:43

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 104
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:44

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:28

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 299
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:52

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 13
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:34

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 18
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:09

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 19
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:34

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 19:05

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 53
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:46

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 267
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:28

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:09

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:57

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:15

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:37

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:29

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 187
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:38

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 118
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:52

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 21:36

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:37

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:52

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 42
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:03

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 22
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 14:40

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 96
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:26
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 23 0 04:43
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 104 0 06:44
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 8 0 05:28
C  -  Issuance and renewal of identity cards 299 0 03:52
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 0 0 00:00
D  -  Issuance of reference notes about conviction 13 0 08:34
E  -  Tax registration 18 0 11:09
G  -  Migration services 19 0 06:34
H  -  Determination of occupational pensions 2 0 19:05
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 0 0 00:00
J  -  State registration of civil status acts 53 0 06:46
K  -  Notary service 267 0 07:28
L  -  Registration of operations concerning the real estate 11 0 03:09
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 1 0 11:57
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 1 0 02:15
N  -  Military registration 1 0 03:37
O  -  Licenses 0 0 00:00
YA  -  Azersu 3 0 03:29
YBB  -  International Bank 0 0 00:00
YE  -  Azerishig 187 0 02:38
YF  -  Photo 118 0 01:52
YH  -  Legal assistance 1 0 21:36
YL  -  Laboratory 0 0 00:00
YQ  -  Azerigaz 9 0 07:37
YS  -  Insurance 8 0 07:52
YT  -  Translation 42 0 06:03
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 22 0 14:40
YTX  -  Medical 96 0 03:26

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 10
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:15

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 50
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:02

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:10

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 136
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:00

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:59

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 12:59

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 17
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:31

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:55

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 35
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:23

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 77
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:42

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:46

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:53

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:58

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - AzərTürkBank (YBT )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:37

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 14
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:52

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 39
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:04

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 17:39

Service name - Psixoloji konsultasiya (YP )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Psixoloji xidmət (YP )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:41

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:05

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 7
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:46

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 24
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:35

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 39
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 19:39
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 10 0 06:15
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 50 0 09:02
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 6 0 03:10
C  -  Issuance and renewal of identity cards 136 0 04:00
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 0 0 00:00
D  -  Issuance of reference notes about conviction 5 0 08:59
E  -  Tax registration 4 0 12:59
G  -  Migration services 17 0 07:31
H  -  Determination of occupational pensions 4 0 10:55
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 0 0 00:00
J  -  State registration of civil status acts 35 0 04:23
K  -  Notary service 77 0 06:42
L  -  Registration of operations concerning the real estate 3 0 00:46
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 2 0 06:53
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 1 0 04:58
O  -  Licenses 0 0 00:00
YA  -  Azersu 0 0 00:00
YBB  -  International Bank 0 0 00:00
YBT  -  AzərTürkBank 8 0 05:37
YE  -  Azerishig 14 0 04:52
YF  -  Photo 39 0 02:04
YH  -  Legal assistance 5 0 17:39
YP  -  Psixoloji konsultasiya 0 0 00:00
YP  -  Psixoloji xidmət 0 0 00:00
YQ  -  Azerigaz 2 0 02:41
YS  -  Insurance 4 0 09:05
YT  -  Translation 7 0 07:46
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 24 0 08:35
YTX  -  Medical 39 0 19:39

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 33
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:52

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 160
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:33

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:13

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 244
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:34

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 14
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:47

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:02

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 26
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:00

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:11

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 27
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:21

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 168
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:49

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:04

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 18:45

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 16:08

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:06

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 13:26

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 85
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:49

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 25:08

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 10
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 15:11

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 54
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:03

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 14
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:43

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 56
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:20
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 33 0 03:52
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 160 0 06:33
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 5 0 07:13
C  -  Issuance and renewal of identity cards 244 0 04:34
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 0 0 00:00
D  -  Issuance of reference notes about conviction 14 0 08:47
E  -  Tax registration 6 0 03:02
G  -  Migration services 26 0 05:00
H  -  Determination of occupational pensions 5 0 05:11
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 0 0 00:00
J  -  State registration of civil status acts 27 0 04:21
K  -  Notary service 168 0 05:49
L  -  Registration of operations concerning the real estate 6 0 03:04
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 6 0 18:45
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 1 0 16:08
N  -  Military registration 0 0 00:00
O  -  Licenses 3 0 00:06
YA  -  Azersu 0 0 00:00
YE  -  Azerishig 2 0 13:26
YF  -  Photo 85 0 02:49
YQ  -  Azerigaz 5 0 25:08
YS  -  Insurance 10 0 15:11
YT  -  Translation 54 0 05:03
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 14 0 11:43
YTX  -  Medical 56 0 03:20

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 250
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:52

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 57
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:41

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 58
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:09

Service name - Fərdi yaşayış evlərinin qazlaşdırılması (YQP )
The number of served people - 15
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:52

Service name - Güzəştli mənzil (YGM )
The number of served people - 39
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 12:36

Service name - Paşasığorta (YSP )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - UNİBANK (YBU )
The number of served people - 22
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 17:53

Service name - Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin su və kanalizasiya şəbəkəsinin layihələndirilməsi (YAKL )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
YQ  -  Azerigaz 250 0 07:52
YE  -  Azerishig 57 0 04:41
YA  -  Azersu 58 0 04:09
YQP  -  Fərdi yaşayış evlərinin qazlaşdırılması 15 0 07:52
YGM  -  Discounted apartments 39 0 12:36
YSP  -  Pasha Insurance 0 0 00:00
YBU  -  UNİBANK 22 0 17:53
YAKL  -  Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin su və kanalizasiya şəbəkəsinin layihələndirilməsi 0 0 00:00

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 16:52

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 24
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:14

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 12
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:41

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 26
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:19

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 90
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:28

Service name - Aviakassa (YAK )
The number of served people - 13
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:50

Service name - Kapital Bank (YBK )
The number of served people - 249
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:35

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 100
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:04

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 42:53

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 346
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:42

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 16
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:00

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 18:04
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 2 0 16:52
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 24 0 04:14
C  -  Issuance and renewal of identity cards 12 0 09:41
J  -  State registration of civil status acts 0 0 00:00
K  -  Notary service 26 0 04:19
YA  -  Azersu 90 0 04:28
YAK  -  Aeroplane ticket 13 0 02:50
YBK  -  Kapital Bank 249 0 03:35
YE  -  Azerishig 100 0 03:04
YF  -  Photo 1 0 42:53
YQ  -  Azerigaz 346 0 05:42
YS  -  Insurance 0 0 00:00
YT  -  Translation 16 0 11:00
YTX  -  Medical 1 0 18:04