State Agency for Public Service and
Social Innovations under the President of the
Republic of Azerbaijan
en | az
Növbə

Indicators regarding the “ASAN service” centers


Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:34

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 77
The number of people waiting in the queue - 7
Time of service (average time) to 1 person - 03:40

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 121
The number of people waiting in the queue - 6
Time of service (average time) to 1 person - 01:41

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 12
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:20

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 18
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:55

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 43
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 04:47

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 22
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 02:45

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 20
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:16

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:23

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 35
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 03:19

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 88
The number of people waiting in the queue - 21
Time of service (average time) to 1 person - 02:37

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 31
The number of people waiting in the queue - 3
Time of service (average time) to 1 person - 02:02

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:07

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:12

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:36

Service name - Sənədlərin Çatdırılma Xidməti (X )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB )
The number of served people - 21
The number of people waiting in the queue - 3
Time of service (average time) to 1 person - 11:13

Service name - Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (YBM )
The number of served people - 17
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:04

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 52
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 01:07

Service name - Güzəştli mənzil (YGM )
The number of served people - 40
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 01:37

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:48

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 17
The number of people waiting in the queue - 8
Time of service (average time) to 1 person - 01:29

Service name - Azercell (YMA )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:29

Service name - Bakcell (YMB )
The number of served people - 10
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:27

Service name - SOCAR (İstiqraz vərəqələrinin verilməsi xidməti) (YSI )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:56

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 37
The number of people waiting in the queue - 3
Time of service (average time) to 1 person - 02:51

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 03:03
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 11 0 03:34
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 77 7 03:40
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 0 0 00:00
C  -  Issuance and renewal of identity cards 121 6 01:41
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 12 0 05:20
D  -  Issuance of reference notes about conviction 18 0 05:55
E  -  Tax registration 43 2 04:47
G  -  Migration services 22 1 02:45
H  -  Determination of occupational pensions 20 0 03:16
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 1 0 11:23
J  -  State registration of civil status acts 35 2 03:19
K  -  Notary service 88 21 02:37
L  -  Registration of operations concerning the real estate 31 3 02:02
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 1 0 05:07
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 2 0 07:12
N  -  Military registration 9 0 02:36
X  -  Service of document delivery 0 0 00:00
YBB  -  International Bank 21 3 11:13
YBM  -  Chamber of Control of Financial Markets 17 0 06:04
YF  -  Photo 52 1 01:07
YGM  -  Discounted apartments 40 1 01:37
YH  -  Legal assistance 6 0 05:48
YL  -  Laboratory 17 8 01:29
YMA  -  Azercell 8 0 08:29
YMB  -  Bakcell 10 0 10:27
YSI  -  SOCAR (service on delivery of bonds) 1 0 01:56
YT  -  Translation 37 3 02:51
YTX  -  Medical 9 1 03:03

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A)
The number of served people - 14
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:38

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B)
The number of served people - 69
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 02:55

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C)
The number of served people - 159
The number of people waiting in the queue - 8
Time of service (average time) to 1 person - 01:51

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C)
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 02:50

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D)
The number of served people - 16
The number of people waiting in the queue - 3
Time of service (average time) to 1 person - 04:56

Service name - Vergi qeydiyyatı (E)
The number of served people - 56
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:35

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G)
The number of served people - 39
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 04:40

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H)
The number of served people - 10
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:18

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I)
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:04

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J)
The number of served people - 47
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 06:33

Service name - Notariat fəaliyyəti (K)
The number of served people - 97
The number of people waiting in the queue - 23
Time of service (average time) to 1 person - 02:21

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L)
The number of served people - 32
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 03:12

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N)
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:37

Service name - Sənədlərin Çatdırılma Xidməti (X)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Foto (YF)
The number of served people - 38
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 00:56

Service name - Hüquqi yardım (YH)
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 18:05

Service name - Laboratoriya (YL)
The number of served people - 13
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 02:03

Service name - Azercell (YMA)
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 11
Time of service (average time) to 1 person - 03:59

Service name - Tərcümə (YT)
The number of served people - 19
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:22

Service name - Tibb (YTX)
The number of served people - 13
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:26
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 14 0 04:38
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 69 1 02:55
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 0 0 00:00
C  -  Issuance and renewal of identity cards 159 8 01:51
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 8 2 02:50
D  -  Issuance of reference notes about conviction 16 3 04:56
E  -  Tax registration 56 0 06:35
G  -  Migration services 39 2 04:40
H  -  Determination of occupational pensions 10 0 03:18
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 2 0 09:04
J  -  State registration of civil status acts 47 1 06:33
K  -  Notary service 97 23 02:21
L  -  Registration of operations concerning the real estate 32 1 03:12
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 1 00:00
N  -  Military registration 4 0 04:37
X  -  Service of document delivery 0 0 00:00
YBB  -  International Bank 0 0 00:00
YF  -  Photo 38 1 00:56
YH  -  Legal assistance 1 0 18:05
YL  -  Laboratory 13 2 02:03
YMA  -  Azercell 8 11 03:59
YT  -  Translation 19 0 05:22
YTX  -  Medical 13 0 07:26

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 17
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:08

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 71
The number of people waiting in the queue - 8
Time of service (average time) to 1 person - 03:07

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 129
The number of people waiting in the queue - 7
Time of service (average time) to 1 person - 02:11

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 22
The number of people waiting in the queue - 3
Time of service (average time) to 1 person - 03:10

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 39
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 02:42

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 49
The number of people waiting in the queue - 3
Time of service (average time) to 1 person - 02:55

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 25
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 04:44

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 16
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:47

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 03:56

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 47
The number of people waiting in the queue - 5
Time of service (average time) to 1 person - 03:28

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 108
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 03:40

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 32
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:42

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:41

Service name - Sənədlərin Çatdırılma Xidməti (X )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 14
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:18

Service name - Aviakassa (YAK )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Bank xidmətləri (YBB )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 19:28

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 20
The number of people waiting in the queue - 4
Time of service (average time) to 1 person - 03:40

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 63
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 01:11

Service name - Güzəştli mənzil (YGM )
The number of served people - 43
The number of people waiting in the queue - 4
Time of service (average time) to 1 person - 01:59

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 12:49

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azercell (YMA )
The number of served people - 26
The number of people waiting in the queue - 7
Time of service (average time) to 1 person - 04:08

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 49
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 02:56

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 38
The number of people waiting in the queue - 4
Time of service (average time) to 1 person - 03:30

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 30
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 01:30
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 17 0 07:08
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 71 8 03:07
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 0 0 00:00
C  -  Issuance and renewal of identity cards 129 7 02:11
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 22 3 03:10
D  -  Issuance of reference notes about conviction 39 1 02:42
E  -  Tax registration 49 3 02:55
G  -  Migration services 25 2 04:44
H  -  Determination of occupational pensions 16 0 04:47
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 2 1 03:56
J  -  State registration of civil status acts 47 5 03:28
K  -  Notary service 108 2 03:40
L  -  Registration of operations concerning the real estate 32 0 02:42
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 1 00:00
N  -  Military registration 3 0 07:41
X  -  Service of document delivery 0 0 00:00
YA  -  Azersu 14 0 10:18
YAK  -  Aeroplane ticket 0 0 00:00
YBB  -  Bank services 3 0 19:28
YBB  -  International Bank 0 0 00:00
YE  -  Azerishig 20 4 03:40
YF  -  Photo 63 2 01:11
YGM  -  Discounted apartments 43 4 01:59
YH  -  Legal assistance 5 0 12:49
YL  -  Laboratory 0 0 00:00
YMA  -  Azercell 26 7 04:08
YQ  -  Azerigaz 49 1 02:56
YT  -  Translation 38 4 03:30
YTX  -  Medical 30 1 01:30

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 16
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 02:26

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 85
The number of people waiting in the queue - 7
Time of service (average time) to 1 person - 03:27

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:47

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 207
The number of people waiting in the queue - 5
Time of service (average time) to 1 person - 01:03

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 21
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:04

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 19
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 03:11

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 25
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 04:05

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 25
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 04:12

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 12
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 01:41

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:36

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 36
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 03:41

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 123
The number of people waiting in the queue - 6
Time of service (average time) to 1 person - 04:24

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 14
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 01:59

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:07

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 14
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:33

Service name - Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (YBM )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 06:19

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 29
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:30

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 55
The number of people waiting in the queue - 3
Time of service (average time) to 1 person - 00:49

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 14:25

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 12
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 00:53

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 41
The number of people waiting in the queue - 3
Time of service (average time) to 1 person - 02:21

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 20
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:24

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:44
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 16 2 02:26
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 85 7 03:27
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 1 0 04:47
C  -  Issuance and renewal of identity cards 207 5 01:03
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 21 0 07:04
D  -  Issuance of reference notes about conviction 19 1 03:11
E  -  Tax registration 25 2 04:05
G  -  Migration services 25 1 04:12
H  -  Determination of occupational pensions 12 1 01:41
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 3 0 01:36
J  -  State registration of civil status acts 36 1 03:41
K  -  Notary service 123 6 04:24
L  -  Registration of operations concerning the real estate 14 2 01:59
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 2 0 03:07
YA  -  Azersu 14 0 07:33
YBM  -  Chamber of Control of Financial Markets 6 1 06:19
YE  -  Azerishig 29 0 04:30
YF  -  Photo 55 3 00:49
YH  -  Legal assistance 4 0 14:25
YL  -  Laboratory 12 2 00:53
YQ  -  Azerigaz 41 3 02:21
YT  -  Translation 20 0 04:24
YTX  -  Medical 11 0 08:44

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 16
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:13

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 63
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:37

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 124
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:14

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 16
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 02:53

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 13
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 02:31

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 67
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:13

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 22
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 04:05

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:19

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:50

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 37
The number of people waiting in the queue - 3
Time of service (average time) to 1 person - 01:48

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 99
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 02:24

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 18
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:18

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 14:28

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:28

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 3
Time of service (average time) to 1 person - 02:06

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 16:27

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 13
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:46

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 41
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:56

Service name - Güzəştli mənzil (YGM )
The number of served people - 41
The number of people waiting in the queue - 3
Time of service (average time) to 1 person - 02:32

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 16:38

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 26
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:32

Service name - SOCAR (İstiqraz vərəqələrinin verilməsi xidməti) (YSI )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 16:53

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 14
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 03:08

Service name - K@TV1 (YTK )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 21
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:04
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 16 0 03:13
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 63 0 02:37
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 0 0 00:00
C  -  Issuance and renewal of identity cards 124 0 02:14
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 16 1 02:53
D  -  Issuance of reference notes about conviction 13 1 02:31
E  -  Tax registration 67 0 06:13
G  -  Migration services 22 2 04:05
H  -  Determination of occupational pensions 6 0 06:19
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 2 0 09:50
J  -  State registration of civil status acts 37 3 01:48
K  -  Notary service 99 2 02:24
L  -  Registration of operations concerning the real estate 18 0 03:18
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 1 0 14:28
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 3 0 03:28
O  -  Licenses 1 3 02:06
YA  -  Azersu 1 0 16:27
YE  -  Azerishig 13 0 05:46
YF  -  Photo 41 0 00:56
YGM  -  Discounted apartments 41 3 02:32
YH  -  Legal assistance 5 0 16:38
YL  -  Laboratory 0 0 00:00
YQ  -  Azerigaz 26 0 07:32
YSI  -  SOCAR (service on delivery of bonds) 2 0 16:53
YT  -  Translation 14 1 03:08
YTK  -  K@TV1 0 0 00:00
YTX  -  Medical 21 0 03:04

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 14
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:16

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 82
The number of people waiting in the queue - 3
Time of service (average time) to 1 person - 03:12

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:29

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 178
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 01:06

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 25
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 01:25

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 28
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:35

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:58

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:35

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 24
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:26

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:44

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 41
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 05:51

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 121
The number of people waiting in the queue - 10
Time of service (average time) to 1 person - 03:09

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 17
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 03:18

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:20

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:12

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:53

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 10
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 01:48

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 10
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:08

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 22
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:08

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 16:06

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 29
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:23

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 23
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:42
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue 1 nəfərə xidmət göstərilmə vaxtı (orta vaxt)
A  -  Renewal of driving licenses 14 0 03:16
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 82 3 03:12
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 1 0 03:29
C  -  Issuance and renewal of identity cards 178 2 01:06
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 25 1 01:25
D  -  Issuance of reference notes about conviction 28 0 04:35
E  -  Tax registration 6 0 07:58
G  -  Migration services 2 0 07:35
H  -  Determination of occupational pensions 24 0 06:26
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 3 0 08:44
J  -  State registration of civil status acts 41 2 05:51
K  -  Notary service 121 10 03:09
L  -  Registration of operations concerning the real estate 17 1 03:18
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 1 0 01:20
N  -  Military registration 1 0 01:12
O  -  Licenses 0 0 00:00
YA  -  Azersu 8 0 06:53
YE  -  Azerishig 10 1 01:48
YF  -  Photo 10 0 01:08
YH  -  Legal assistance 0 2 00:00
YL  -  Laboratory 22 0 03:08
YQ  -  Azerigaz 11 0 16:06
YT  -  Translation 29 0 04:23
YTX  -  Medical 23 0 02:42

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A)
The number of served people - 18
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:53

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B)
The number of served people - 76
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 02:49

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C)
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:23

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C)
The number of served people - 193
The number of people waiting in the queue - 5
Time of service (average time) to 1 person - 01:38

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C)
The number of served people - 21
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 02:34

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D)
The number of served people - 26
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 05:11

Service name - Vergi qeydiyyatı (E)
The number of served people - 40
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 05:15

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G)
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:44

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H)
The number of served people - 10
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 02:42

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I)
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:13

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J)
The number of served people - 48
The number of people waiting in the queue - 3
Time of service (average time) to 1 person - 05:41

Service name - Notariat fəaliyyəti (K)
The number of served people - 143
The number of people waiting in the queue - 11
Time of service (average time) to 1 person - 02:26

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L)
The number of served people - 13
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 03:30

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N)
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:39

Service name - Lisenziyalar (O)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərsu (YA)
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:52

Service name - Günay Bank (YBG)
The number of served people - 112
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 01:45

Service name - Azərişıq (YE)
The number of served people - 26
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:31

Service name - Foto (YF)
The number of served people - 65
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:19

Service name - Güzəştli mənzil (YGM)
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 03:52

Service name - Hüquqi yardım (YH)
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 14:24

Service name - Tərcümə (YT)
The number of served people - 25
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:00

Service name - Tibb (YTX)
The number of served people - 30
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:21
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 18 0 03:53
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 76 1 02:49
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 4 0 04:23
C  -  Issuance and renewal of identity cards 193 5 01:38
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 21 2 02:34
D  -  Issuance of reference notes about conviction 26 1 05:11
E  -  Tax registration 40 2 05:15
G  -  Migration services 9 0 08:44
H  -  Determination of occupational pensions 10 1 02:42
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 3 0 07:13
J  -  State registration of civil status acts 48 3 05:41
K  -  Notary service 143 11 02:26
L  -  Registration of operations concerning the real estate 13 2 03:30
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 4 0 05:39
O  -  Licenses 0 0 00:00
YA  -  Azersu 4 0 11:52
YBG  -  Gunay Bank 112 2 01:45
YE  -  Azerishig 26 0 04:31
YF  -  Photo 65 0 02:19
YGM  -  Discounted apartments 8 1 03:52
YH  -  Legal assistance 4 0 14:24
YT  -  Translation 25 0 04:00
YTX  -  Medical 30 0 02:21

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 02:03

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 29
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 03:22

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 76
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:08

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:12

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:15

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:14

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 31:46

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 7
The number of people waiting in the queue - 8
Time of service (average time) to 1 person - 02:34

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 42
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 13:53

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:31

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:38

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB )
The number of served people - 19
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 02:56

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:36

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 30
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:47

Service name - Psixoloji xidmət (YP )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 09:48

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 6
Time of service (average time) to 1 person - 02:43

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 17
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:16

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:37
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 4 1 02:03
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 29 1 03:22
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 0 0 00:00
C  -  Issuance and renewal of identity cards 76 0 02:08
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 0 0 00:00
D  -  Issuance of reference notes about conviction 11 0 06:12
E  -  Tax registration 1 0 01:15
G  -  Migration services 4 0 04:14
H  -  Determination of occupational pensions 3 0 31:46
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 0 0 00:00
J  -  State registration of civil status acts 7 8 02:34
K  -  Notary service 42 1 13:53
L  -  Registration of operations concerning the real estate 5 0 03:31
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 3 0 03:38
O  -  Licenses 0 0 00:00
YA  -  Azersu 0 0 00:00
YBB  -  International Bank 19 2 02:56
YE  -  Azerishig 5 0 05:36
YF  -  Photo 30 0 03:47
YP  -  Psixoloji xidmət 3 1 09:48
YQ  -  Azerigaz 1 6 02:43
YT  -  Translation 17 0 07:16
YTX  -  Medical 9 0 05:37

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:16

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 21
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:22

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:19

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 148
The number of people waiting in the queue - 3
Time of service (average time) to 1 person - 01:34

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 7
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:59

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 18:17

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 14
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:53

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:47

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 15
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 04:15

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 126
The number of people waiting in the queue - 7
Time of service (average time) to 1 person - 04:13

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:20

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:01

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:16

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:38

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 61
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:57

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Məktəbə qəbul (YO )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:51

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:29

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 21
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:19

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 38
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:33
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 9 0 05:16
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 21 0 05:22
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 2 0 09:19
C  -  Issuance and renewal of identity cards 148 3 01:34
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 0 0 00:00
D  -  Issuance of reference notes about conviction 7 0 10:59
E  -  Tax registration 9 0 18:17
G  -  Migration services 14 0 03:53
H  -  Determination of occupational pensions 6 0 03:47
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 0 0 00:00
J  -  State registration of civil status acts 15 1 04:15
K  -  Notary service 126 7 04:13
L  -  Registration of operations concerning the real estate 4 0 02:20
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 2 0 04:01
O  -  Licenses 0 0 00:00
YA  -  Azersu 2 0 04:16
YBB  -  International Bank 0 0 00:00
YE  -  Azerishig 6 0 03:38
YF  -  Photo 61 0 01:57
YH  -  Legal assistance 0 0 00:00
YL  -  Laboratory 0 0 00:00
YO  -  Məktəbə qəbul 2 0 11:51
YQ  -  Azerigaz 9 0 04:29
YT  -  Translation 21 0 06:19
YTX  -  Medical 38 0 02:33

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:40

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 7
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:15

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:59

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 87
The number of people waiting in the queue - 4
Time of service (average time) to 1 person - 01:02

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:45

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:00

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:37

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 18
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:23

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 41
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 05:18

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:13

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - AzərTürkBank (YBT )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:29

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:36

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 15
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:13

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 7
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:19

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 30
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:37
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 5 0 04:40
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 7 0 08:15
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 1 0 06:59
C  -  Issuance and renewal of identity cards 87 4 01:02
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 0 0 00:00
D  -  Issuance of reference notes about conviction 5 0 07:45
E  -  Tax registration 3 0 07:00
G  -  Migration services 6 0 07:37
H  -  Determination of occupational pensions 0 0 00:00
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 0 0 00:00
J  -  State registration of civil status acts 18 0 04:23
K  -  Notary service 41 1 05:18
L  -  Registration of operations concerning the real estate 0 0 00:00
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 0 0 00:00
O  -  Licenses 0 0 00:00
YA  -  Azersu 1 0 03:13
YBB  -  International Bank 0 0 00:00
YBT  -  AzərTürkBank 6 0 02:29
YE  -  Azerishig 2 0 05:36
YF  -  Photo 15 0 03:13
YH  -  Legal assistance 0 0 00:00
YQ  -  Azerigaz 0 0 00:00
YT  -  Translation 7 0 04:19
YTX  -  Medical 30 0 01:37

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:16

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 31
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:14

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 49
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 02:31

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 14
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:10

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:41

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:07

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:56

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 78
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 04:15

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:54

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 23
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:31

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:44

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 17
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:00

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 12
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 01:57
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 11 0 05:16
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 31 0 06:14
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 0 0 00:00
C  -  Issuance and renewal of identity cards 49 2 02:31
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 0 0 00:00
D  -  Issuance of reference notes about conviction 0 0 00:00
E  -  Tax registration 14 0 05:10
G  -  Migration services 8 0 07:41
H  -  Determination of occupational pensions 4 0 07:07
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 0 0 00:00
J  -  State registration of civil status acts 9 0 03:56
K  -  Notary service 78 2 04:15
L  -  Registration of operations concerning the real estate 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 0 0 00:00
O  -  Licenses 0 0 00:00
YA  -  Azersu 0 0 00:00
YE  -  Azerishig 2 0 01:54
YF  -  Photo 23 0 04:31
YQ  -  Azerigaz 1 0 11:44
YT  -  Translation 17 0 04:00
YTX  -  Medical 12 2 01:57

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 20
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 12:05

Service name - Azercell (YMA )
The number of served people - 15
The number of people waiting in the queue - 4
Time of service (average time) to 1 person - 02:59

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 50
The number of people waiting in the queue - 4
Time of service (average time) to 1 person - 07:46

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 25
The number of people waiting in the queue - 2
Time of service (average time) to 1 person - 03:08

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 17
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:18

Service name - Azsığorta (YSA )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Bank of Baku (YBA )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Günay Bank (YBG )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:03

Service name - Paşasığorta (YSP )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:42
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
E  -  Tax registration 20 0 12:05
YMA  -  Azercell 15 4 02:59
YQ  -  Azerigaz 50 4 07:46
YE  -  Azerishig 25 2 03:08
YA  -  Azersu 17 0 05:18
YSA  -  Az Insurance 0 0 00:00
YBA  -  Bank of Baku 0 0 00:00
YBG  -  Gunay Bank 6 0 07:03
YSP  -  Pasha Insurance 1 0 03:42

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 12
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:40

Service name - Aviakassa (YAK )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:07

Service name - Kapital Bank (YBK )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:54

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 20
The number of people waiting in the queue - 1
Time of service (average time) to 1 person - 03:51

Service name - Azərpoçt (YPC )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 37
The number of people waiting in the queue - 6
Time of service (average time) to 1 person - 05:00

Service name - Efendi Legal Sığorta Brokeri (YSE )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:55
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
K  -  Notary service 0 0 00:00
YA  -  Azersu 12 0 01:40
YAK  -  Aeroplane ticket 1 0 02:07
YBK  -  Kapital Bank 6 0 00:54
YE  -  Azerishig 20 1 03:51
YPC  -  Azerpost 0 0 00:00
YQ  -  Azerigaz 37 6 05:00
YSE  -  Afandi Legal Insurance Broker 0 0 00:00
YT  -  Translation 2 0 05:55