State Agency for Public Service and
Social Innovations under the President of the
Republic of Azerbaijan
en | az
Növbə

Indicators regarding the “ASAN service” centers


Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 22
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:25

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 170
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:41

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 376
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:41

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 45
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:51

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 42
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:41

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 215
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:25

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 94
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:03

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:32

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:19

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 151
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:15

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 222
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:44

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 68
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:44

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 19:57

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:51

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:21

Service name - Sənədlərin Çatdırılma Xidməti (X )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:37

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB )
The number of served people - 63
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 17:15

Service name - Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (YBM )
The number of served people - 64
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:20

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 111
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:03

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 16
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:00

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 59
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:08

Service name - Azercell (YMA )
The number of served people - 82
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:27

Service name - Bakcell (YMB )
The number of served people - 40
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:19

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:39

Service name - SOCAR (İstiqraz vərəqələrinin verilməsi xidməti) (YSI )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 17:02

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 132
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:01

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 29
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:26
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 22 0 03:25
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 170 0 04:41
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 0 0 00:00
C  -  Issuance and renewal of identity cards 376 0 02:41
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 45 0 05:51
D  -  Issuance of reference notes about conviction 42 0 07:41
E  -  Tax registration 215 0 04:25
G  -  Migration services 94 0 07:03
H  -  Determination of occupational pensions 5 0 03:32
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 2 0 11:19
J  -  State registration of civil status acts 151 0 03:15
K  -  Notary service 222 0 04:44
L  -  Registration of operations concerning the real estate 68 0 02:44
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 2 0 19:57
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 1 0 09:51
N  -  Military registration 9 0 03:21
X  -  Service of document delivery 3 0 00:37
YBB  -  International Bank 63 0 17:15
YBM  -  Chamber of Control of Financial Markets 64 0 07:20
YF  -  Photo 111 0 03:03
YH  -  Legal assistance 16 0 11:00
YL  -  Laboratory 59 0 02:08
YMA  -  Azercell 82 0 09:27
YMB  -  Bakcell 40 0 07:19
YS  -  Insurance 4 0 06:39
YSI  -  SOCAR (service on delivery of bonds) 3 0 17:02
YT  -  Translation 132 0 04:01
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 0 0 00:00
YTX  -  Medical 29 0 06:26

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A)
The number of served people - 31
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:01

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B)
The number of served people - 168
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:03

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C)
The number of served people - 337
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:04

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C)
The number of served people - 35
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:10

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D)
The number of served people - 39
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:12

Service name - Vergi qeydiyyatı (E)
The number of served people - 131
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:00

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G)
The number of served people - 118
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:58

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H)
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:38

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I)
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:03

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J)
The number of served people - 116
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:14

Service name - Notariat fəaliyyəti (K)
The number of served people - 154
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:12

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L)
The number of served people - 61
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:42

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N)
The number of served people - 19
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:31

Service name - Sənədlərin Çatdırılma Xidməti (X)
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:08

Service name - Foto (YF)
The number of served people - 80
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:28

Service name - Hüquqi yardım (YH)
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 22:36

Service name - Digər Xidmətlər (YL)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Digər Xidmətlər (YL)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Digər Xidmətlər (YL)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Laboratoriya (YL)
The number of served people - 50
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:55

Service name - Azercell (YMA)
The number of served people - 90
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:51

Service name - Tərcümə (YT)
The number of served people - 67
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:53

Service name - Tibb (YTX)
The number of served people - 24
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:18
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 31 0 05:01
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 168 0 06:03
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 0 0 00:00
C  -  Issuance and renewal of identity cards 337 0 03:04
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 35 0 06:10
D  -  Issuance of reference notes about conviction 39 0 09:12
E  -  Tax registration 131 0 08:00
G  -  Migration services 118 0 06:58
H  -  Determination of occupational pensions 11 0 04:38
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 6 0 04:03
J  -  State registration of civil status acts 116 0 08:14
K  -  Notary service 154 0 04:12
L  -  Registration of operations concerning the real estate 61 0 03:42
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 19 0 05:31
X  -  Service of document delivery 1 0 01:08
YF  -  Photo 80 0 02:28
YH  -  Legal assistance 6 0 22:36
YL  -  Digər Xidmətlər 0 0 00:00
YL  -  Digər Xidmətlər 0 0 00:00
YL  -  Digər Xidmətlər 0 0 00:00
YL  -  Laboratory 50 0 02:55
YMA  -  Azercell 90 0 05:51
YT  -  Translation 67 0 04:53
YTX  -  Medical 24 0 07:18

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 31
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:05

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 208
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:05

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:51

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 355
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:17

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 35
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:19

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 56
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:38

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 235
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:22

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 61
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:43

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 19
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:01

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 25:10

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 113
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:58

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 278
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:25

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 70
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:06

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:11

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:09

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 23
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:10

Service name - Sənədlərin Çatdırılma Xidməti (X )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:18

Service name - Aviakassa (YAK )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Bank xidmətləri (YBB )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 107
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:12

Service name - Güzəştli mənzil (YGM )
The number of served people - 29
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:42

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 30
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:26

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azercell (YMA )
The number of served people - 90
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:57

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 12
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:43

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 98
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:07

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 84
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:07
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 31 0 04:05
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 208 0 04:05
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 5 0 03:51
C  -  Issuance and renewal of identity cards 355 0 03:17
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 35 0 07:19
D  -  Issuance of reference notes about conviction 56 0 04:38
E  -  Tax registration 235 0 06:22
G  -  Migration services 61 0 06:43
H  -  Determination of occupational pensions 19 0 05:01
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 1 0 25:10
J  -  State registration of civil status acts 113 0 04:58
K  -  Notary service 278 0 04:25
L  -  Registration of operations concerning the real estate 70 0 02:06
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 1 0 03:11
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 2 0 09:09
N  -  Military registration 23 0 04:10
X  -  Service of document delivery 1 0 04:18
YAK  -  Aeroplane ticket 0 0 00:00
YBB  -  Bank services 0 0 00:00
YBB  -  International Bank 0 0 00:00
YF  -  Photo 107 0 03:12
YGM  -  Discounted apartments 29 0 09:42
YH  -  Legal assistance 30 0 09:26
YL  -  Laboratory 0 0 00:00
YMA  -  Azercell 90 0 05:57
YS  -  Insurance 12 0 08:43
YT  -  Translation 98 0 05:07
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 0 0 00:00
YTX  -  Medical 84 0 03:07

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 24
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:39

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 145
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:32

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:03

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 370
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:20

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 36
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:12

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 31
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:05

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 94
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:25

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 57
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:43

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:29

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 7
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:46

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 136
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:43

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 274
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:49

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 51
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:29

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 40:53

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 17
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:22

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 25
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:17

Service name - Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (YBM )
The number of served people - 22
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:07

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 44
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:40

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 93
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:45

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 14
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 15:50

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 37
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:08

Service name - Psixoloji xidmət (YP )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 13:53

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 137
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:02

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 7
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 13:40

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 56
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:22

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 41
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:27
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 24 0 03:39
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 145 0 04:32
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 1 0 05:03
C  -  Issuance and renewal of identity cards 370 0 03:20
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 36 0 05:12
D  -  Issuance of reference notes about conviction 31 0 07:05
E  -  Tax registration 94 0 06:25
G  -  Migration services 57 0 06:43
H  -  Determination of occupational pensions 9 0 10:29
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 7 0 07:46
J  -  State registration of civil status acts 136 0 04:43
K  -  Notary service 274 0 05:49
L  -  Registration of operations concerning the real estate 51 0 04:29
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 1 0 40:53
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 17 0 03:22
YA  -  Azersu 25 0 05:17
YBM  -  Chamber of Control of Financial Markets 22 0 07:07
YE  -  Azerishig 44 0 03:40
YF  -  Photo 93 0 01:45
YH  -  Legal assistance 14 0 15:50
YL  -  Laboratory 37 0 01:08
YP  -  Psixoloji xidmət 2 0 13:53
YQ  -  Azerigaz 137 0 05:02
YS  -  Insurance 7 0 13:40
YT  -  Translation 56 0 04:22
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 0 0 00:00
YTX  -  Medical 41 0 05:27

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 23
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:36

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 158
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:06

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 14:06

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 289
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:58

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 22
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:25

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 49
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:30

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 177
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:55

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 72
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:39

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 10
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:28

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 14:31

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 86
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:01

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 241
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:13

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 31
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:17

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 23:48

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 20
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:21

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 27
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:12

Service name - Sənədlərin Çatdırılma Xidməti (X )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:33

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 25
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:50

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 34
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:34

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 104
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:05

Service name - Güzəştli mənzil (YGM )
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 14:45

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 30:14

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Psixoloji xidmət (YP )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 23:28

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 100
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:09

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:25

Service name - SOCAR (İstiqraz vərəqələrinin verilməsi xidməti) (YSI )
The number of served people - 7
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 13:19

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 55
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:13

Service name - K@TV1 (YTK )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:19

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 104
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:59
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 23 0 03:36
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 158 0 07:06
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 1 0 14:06
C  -  Issuance and renewal of identity cards 289 0 03:58
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 22 0 09:25
D  -  Issuance of reference notes about conviction 49 0 06:30
E  -  Tax registration 177 0 07:55
G  -  Migration services 72 0 08:39
H  -  Determination of occupational pensions 10 0 05:28
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 5 0 14:31
J  -  State registration of civil status acts 86 0 02:01
K  -  Notary service 241 0 06:13
L  -  Registration of operations concerning the real estate 31 0 05:17
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 5 0 23:48
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 20 0 04:21
O  -  Licenses 27 0 03:12
X  -  Service of document delivery 2 0 00:33
YA  -  Azersu 25 0 06:50
YE  -  Azerishig 34 0 07:34
YF  -  Photo 104 0 03:05
YGM  -  Discounted apartments 11 0 14:45
YH  -  Legal assistance 8 0 30:14
YL  -  Laboratory 0 0 00:00
YP  -  Psixoloji xidmət 1 0 23:28
YQ  -  Azerigaz 100 0 04:09
YS  -  Insurance 9 0 11:25
YSI  -  SOCAR (service on delivery of bonds) 7 0 13:19
YT  -  Translation 55 0 04:13
YTK  -  K@TV1 1 0 02:19
YTX  -  Medical 104 0 02:59

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 32
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:00

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 227
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:10

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 7
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:04

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 398
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:39

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 61
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:34

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 21
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 12:00

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 29
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:26

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 19
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:58

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:45

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:54

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 79
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:39

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 250
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:39

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 37
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:36

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 12:02

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 27:11

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:17

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:05

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 25
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:25

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 34
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:53

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 63
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:39

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:57

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 29
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:57

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 75
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:09

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 61
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:53

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 69
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:29
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue 1 nəfərə xidmət göstərilmə vaxtı (orta vaxt)
A  -  Renewal of driving licenses 32 0 04:00
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 227 0 05:10
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 7 0 04:04
C  -  Issuance and renewal of identity cards 398 0 02:39
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 61 0 03:34
D  -  Issuance of reference notes about conviction 21 0 12:00
E  -  Tax registration 29 0 08:26
G  -  Migration services 19 0 07:58
H  -  Determination of occupational pensions 11 0 04:45
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 8 0 06:54
J  -  State registration of civil status acts 79 0 03:39
K  -  Notary service 250 0 06:39
L  -  Registration of operations concerning the real estate 37 0 03:36
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 2 0 12:02
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 2 0 27:11
N  -  Military registration 3 0 03:17
O  -  Licenses 3 0 00:05
YA  -  Azersu 25 0 05:25
YE  -  Azerishig 34 0 03:53
YF  -  Photo 63 0 01:39
YH  -  Legal assistance 9 0 02:57
YL  -  Laboratory 29 0 04:57
YQ  -  Azerigaz 75 0 06:09
YT  -  Translation 61 0 03:53
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 0 0 00:00
YTX  -  Medical 69 0 02:29

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A)
The number of served people - 29
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:43

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B)
The number of served people - 151
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:22

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C)
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:33

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C)
The number of served people - 475
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:05

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C)
The number of served people - 40
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:40

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D)
The number of served people - 40
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:58

Service name - Vergi qeydiyyatı (E)
The number of served people - 79
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:48

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G)
The number of served people - 51
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:25

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H)
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:46

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J)
The number of served people - 116
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:49

Service name - Notariat fəaliyyəti (K)
The number of served people - 310
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:13

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L)
The number of served people - 44
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:58

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M)
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 40:55

Service name - Hərbi qeydiyyat (N)
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:56

Service name - Lisenziyalar (O)
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:07

Service name - Azərsu (YA)
The number of served people - 14
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:42

Service name - Günay Bank (YBG)
The number of served people - 249
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:24

Service name - Azərişıq (YE)
The number of served people - 51
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:41

Service name - Foto (YF)
The number of served people - 165
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:02

Service name - Güzəştli mənzil (YGM)
The number of served people - 10
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 28:49

Service name - Hüquqi yardım (YH)
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:26

Service name - Sığorta (YS)
The number of served people - 18
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:31

Service name - Tərcümə (YT)
The number of served people - 58
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:58

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP)
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Tibb (YTX)
The number of served people - 113
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:14
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 29 0 04:43
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 151 0 04:22
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 3 0 03:33
C  -  Issuance and renewal of identity cards 475 0 03:05
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 40 0 04:40
D  -  Issuance of reference notes about conviction 40 0 08:58
E  -  Tax registration 79 0 10:48
G  -  Migration services 51 0 06:25
H  -  Determination of occupational pensions 4 0 04:46
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 0 0 00:00
J  -  State registration of civil status acts 116 0 05:49
K  -  Notary service 310 0 03:13
L  -  Registration of operations concerning the real estate 44 0 04:58
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 1 0 40:55
N  -  Military registration 11 0 04:56
O  -  Licenses 4 0 01:07
YA  -  Azersu 14 0 03:42
YBG  -  Gunay Bank 249 0 02:24
YE  -  Azerishig 51 0 04:41
YF  -  Photo 165 0 02:02
YGM  -  Discounted apartments 10 0 28:49
YH  -  Legal assistance 6 0 09:26
YS  -  Insurance 18 0 08:31
YT  -  Translation 58 0 06:58
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 0 0 00:00
YTX  -  Medical 113 0 02:14

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:07

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 56
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:33

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 109
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:01

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:31

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 6
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:36

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 24:22

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:41

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 57
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:08

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 89
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:11

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 7
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:18

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:53

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB )
The number of served people - 24
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:21

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:27

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 45
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:24

Service name - Psixoloji xidmət (YP )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:38

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 23:56

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 14:54

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 23
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:17

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 27
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:58
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 11 0 04:07
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 56 0 05:33
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 0 0 00:00
C  -  Issuance and renewal of identity cards 109 0 03:01
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 1 0 07:31
D  -  Issuance of reference notes about conviction 6 0 08:36
E  -  Tax registration 5 0 24:22
G  -  Migration services 4 0 07:41
H  -  Determination of occupational pensions 0 0 00:00
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 0 0 00:00
J  -  State registration of civil status acts 57 0 05:08
K  -  Notary service 89 0 09:11
L  -  Registration of operations concerning the real estate 7 0 04:18
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 0 0 00:00
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 0 0 00:00
O  -  Licenses 0 0 00:00
YA  -  Azersu 8 0 03:53
YBB  -  International Bank 24 0 04:21
YE  -  Azerishig 4 0 00:27
YF  -  Photo 45 0 03:24
YP  -  Psixoloji xidmət 4 0 08:38
YQ  -  Azerigaz 4 0 23:56
YS  -  Insurance 4 0 14:54
YT  -  Translation 23 0 08:17
YTX  -  Medical 27 0 03:58

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 14
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:30

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 74
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:18

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:21

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 250
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:05

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:26

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 15
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:18

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 13:25

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:10

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:35

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 42
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:39

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 202
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:23

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:37

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 21:18

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 16:09

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 7
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:57

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 64
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:57

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 105
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:01

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Laboratoriya (YL )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Məktəbə qəbul (YO )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Psixoloji xidmət (YP )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 23:59

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 23
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:32

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:34

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 30
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:19

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 42
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:39
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 14 0 03:30
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 74 0 05:18
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 1 0 06:21
C  -  Issuance and renewal of identity cards 250 0 03:05
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 2 0 05:26
D  -  Issuance of reference notes about conviction 15 0 09:18
E  -  Tax registration 11 0 13:25
G  -  Migration services 5 0 10:10
H  -  Determination of occupational pensions 2 0 05:35
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 0 0 00:00
J  -  State registration of civil status acts 42 0 03:39
K  -  Notary service 202 0 10:23
L  -  Registration of operations concerning the real estate 5 0 02:37
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 1 0 21:18
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 1 0 16:09
N  -  Military registration 0 0 00:00
O  -  Licenses 0 0 00:00
YA  -  Azersu 7 0 05:57
YBB  -  International Bank 0 0 00:00
YE  -  Azerishig 64 0 03:57
YF  -  Photo 105 0 02:01
YH  -  Legal assistance 0 0 00:00
YL  -  Laboratory 0 0 00:00
YO  -  Məktəbə qəbul 0 0 00:00
YP  -  Psixoloji xidmət 2 0 23:59
YQ  -  Azerigaz 23 0 06:32
YS  -  Insurance 4 0 06:34
YT  -  Translation 30 0 06:19
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 0 0 00:00
YTX  -  Medical 42 0 02:39

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 14
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:43

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 31
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:35

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:31

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 105
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:35

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 06:43

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:46

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 19:26

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:56

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 41
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:35

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 58
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:31

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:44

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:59

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:21

Service name - Beynəlxalq Bank (YBB )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - AzərTürkBank (YBT )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:23

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:01

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 35
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:23

Service name - Hüquqi yardım (YH )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:41

Service name - Psixoloji xidmət (YP )
The number of served people - 16
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 12:57

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 13:34

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 11:50

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:39

Service name - G5 Group (YTG )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 27
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:17
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 14 0 08:43
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 31 0 05:35
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 4 0 03:31
C  -  Issuance and renewal of identity cards 105 0 03:35
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 0 0 00:00
D  -  Issuance of reference notes about conviction 1 0 06:43
E  -  Tax registration 8 0 08:46
G  -  Migration services 11 0 19:26
H  -  Determination of occupational pensions 3 0 03:56
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 0 0 00:00
J  -  State registration of civil status acts 41 0 02:35
K  -  Notary service 58 0 04:31
L  -  Registration of operations concerning the real estate 2 0 00:44
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 1 0 04:59
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 0 0 00:00
O  -  Licenses 0 0 00:00
YA  -  Azersu 2 0 10:21
YBB  -  International Bank 0 0 00:00
YBT  -  AzərTürkBank 3 0 04:23
YE  -  Azerishig 4 0 04:01
YF  -  Photo 35 0 02:23
YH  -  Legal assistance 3 0 08:41
YP  -  Psixoloji xidmət 16 0 12:57
YQ  -  Azerigaz 5 0 13:34
YS  -  Insurance 5 0 11:50
YT  -  Translation 8 0 09:39
YTG  -  G5 Group 0 0 00:00
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 0 0 00:00
YTX  -  Medical 27 0 04:17

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 11
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:51

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 80
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:50

Service name - MAPS sistemi üzrə arayışların verilməsi (C )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:39

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 144
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:30

Service name - Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi (C )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:52

Service name - Məhkumluq barədə arayışların verilməsi (D )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:18

Service name - Vergi qeydiyyatı (E )
The number of served people - 8
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 17:44

Service name - Miqrasiya xidmətləri (G )
The number of served people - 12
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:34

Service name - Əmək pensiyalarının təyin edilməsi (H )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi (I )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı (J )
The number of served people - 22
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:02

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 134
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:55

Service name - Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların qeydiyyatı (L )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:48

Service name - Fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat müddətinin uzadılması (M )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 18:33

Service name - Gömrük bəyannamələrinin, gömrük rəsmiləşdirilmələri üçün sənədlərin qəbulu (M )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Hərbi qeydiyyat (N )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Lisenziyalar (O )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 1
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:16

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 12
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:39

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 40
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:21

Service name - Psixoloji xidmət (YP )
The number of served people - 2
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:37

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 20
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:41

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 5
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 10:05

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 39
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:04

Service name - İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu (YTP )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 38
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:50
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 11 0 05:51
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 80 0 05:50
C  -  Issuance of the references through the MAPS system 1 0 00:39
C  -  Issuance and renewal of identity cards 144 0 04:30
C  -  Issuance of the reference about the registration on residence 2 0 10:52
D  -  Issuance of reference notes about conviction 5 0 10:18
E  -  Tax registration 8 0 17:44
G  -  Migration services 12 0 05:34
H  -  Determination of occupational pensions 0 0 00:00
I  -  Issuance of archive references to legal and physical persons 0 0 00:00
J  -  State registration of civil status acts 22 0 05:02
K  -  Notary service 134 0 04:55
L  -  Registration of operations concerning the real estate 3 0 00:48
M  -  The extension of duration of vehicles brought temporarily by physical persons 4 0 18:33
M  -  Receiving of customs declaration and documents for customs clearance 0 0 00:00
N  -  Military registration 0 0 00:00
O  -  Licenses 0 0 00:00
YA  -  Azersu 1 0 01:16
YE  -  Azerishig 12 0 07:39
YF  -  Photo 40 0 03:21
YP  -  Psixoloji xidmət 2 0 08:37
YQ  -  Azerigaz 20 0 03:41
YS  -  Insurance 5 0 10:05
YT  -  Translation 39 0 04:04
YTP  -  İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu 0 0 00:00
YTX  -  Medical 38 0 03:50

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 342
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:47

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 55
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:06

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 56
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 09:17

Service name - Efendi Legal Sığorta Brokeri (YSE )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Fərdi yaşayış evlərinin qazlaşdırılması (YQP )
The number of served people - 26
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:23

Service name - Güzəştli mənzil (YGM )
The number of served people - 10
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 16:49

Service name - İdeal kredit (YKR )
The number of served people - 3
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:38

Service name - İticket (ITC )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - My Broker (MBR )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Tikinti sahəsində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi (YTN )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - UNİBANK (YBU )
The number of served people - 34
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:57

Service name - Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin su və kanalizasiya şəbəkəsinin layihələndirilməsi (YAKL )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
YQ  -  Azerigaz 342 0 05:47
YE  -  Azerishig 55 0 07:06
YA  -  Azersu 56 0 09:17
YSE  -  Afandi Legal Insurance Broker 0 0 00:00
YQP  -  Fərdi yaşayış evlərinin qazlaşdırılması 26 0 07:23
YGM  -  Discounted apartments 10 0 16:49
YKR  -  İdeal kredit 3 0 07:38
ITC  -  İticket 0 0 00:00
MBR  -  My Broker 0 0 00:00
YTN  -  Tikinti sahəsində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi 0 0 00:00
YBU  -  UNİBANK 34 0 08:57
YAKL  -  Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin su və kanalizasiya şəbəkəsinin layihələndirilməsi 0 0 00:00

Service name - Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi (A )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi (B )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi (C )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Notariat fəaliyyəti (K )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Azərsu (YA )
The number of served people - 54
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 03:03

Service name - Aviakassa (YAK )
The number of served people - 4
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 01:40

Service name - Kapital Bank (YBK )
The number of served people - 53
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 05:00

Service name - Ölkədaxili və beynəlxalq səfərlər (YCIT )
The number of served people - 688
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:39

Service name - Azərişıq (YE )
The number of served people - 79
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 08:38

Service name - Foto (YF )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Online bilet (YOT )
The number of served people - 32
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 02:20

Service name - Azəriqaz (YQ )
The number of served people - 430
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 07:36

Service name - Fərdi yaşayış evlərinin qazlaşdırılması (YQP )
The number of served people - 53
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 13:00

Service name - Sığorta (YS )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00

Service name - Tərcümə (YT )
The number of served people - 9
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 04:28

Service name - Tibb (YTX )
The number of served people - 0
The number of people waiting in the queue - 0
Time of service (average time) to 1 person - 00:00
Service name The number of served people The number of people waiting in the queue Time of service (average time) to 1 person
A  -  Renewal of driving licenses 0 0 00:00
B  -  Issuance and renewal of passport of citizen 0 0 00:00
C  -  Issuance and renewal of identity cards 0 0 00:00
K  -  Notary service 0 0 00:00
YA  -  Azersu 54 0 03:03
YAK  -  Aeroplane ticket 4 0 01:40
YBK  -  Kapital Bank 53 0 05:00
YCIT  -  Ölkədaxili və beynəlxalq səfərlər 688 0 04:39
YE  -  Azerishig 79 0 08:38
YF  -  Photo 0 0 00:00
YOT  -  Online bilet 32 0 02:20
YQ  -  Azerigaz 430 0 07:36
YQP  -  Fərdi yaşayış evlərinin qazlaşdırılması 53 0 13:00
YS  -  Insurance 0 0 00:00
YT  -  Translation 9 0 04:28
YTX  -  Medical 0 0 00:00